ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบ
30 ทีมสุดท้าย
CUD HACKATHON 2023

Bcc Robot

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

Sci-run

กำเนิดวิทย์

Stand up

กำเนิดวิทย์

Heartbeat

กำเนิดวิทย์

กัญชงกัญชา เป็นยาวิเศษ

ดรุณสิกขาลัย

SFOG

ทองผาภูมิวิทยา

Claire

ธรรมวิทยามูลนิธิ

EIPCA

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

RECiSE

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

หมึกหกเลอะมุ้ง มุ้งเลอะหมึกหมด

มหิดลวิทยานุสรณ์

MFPC

ราชินี

SIDS down bro

ราชินี

คนที่คุณรัก

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

บ่าวสาวเซาเศร้าเต๊อะ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

Hedthong

สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

CUD Hackathoners

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

The Helper

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

Wbrain

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

Narcolepsycue

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

CUDream

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

IDS Emergency Assistant

สาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Minerva

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Elder Care

สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

Forget me not

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

Higher ing

สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Miralight

สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

vivid

สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Win Tribe

หาดใหญ่วิทยาลัย

TSIS

Thai-Singapore International School

The Newton Team

THE NEWTON SIXTH FORM SCHOOL

หมายเหตุ

1. การประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารอบ ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน
2. คณะกรรมการตัดสินทั้งหมดเป็นคณะกรรมการภายนอกและเป็นผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องทางนวัตกรรมและสุขภาพ
3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ไม่สามารถเปิดเผยคะแนนใดๆได้ทั้งสิ้น
4. คณะผู้จัดโครงการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ขอให้ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีม ตรวจสอบอีเมลและดำเนินการตามรายละเอียดในอีเมลให้เรียบร้อย และยืนยันภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น.